بازاریابی متن انگلیسی با ترجمه در حدود ۶۰ صفحه - مقاله مخابرات و الکترونیک یا کامپیوتر در رابطه با فیبر نوری با ترجمه فارسی در ۳۷ صفحه - تحقیق انگلیسی با ترجمه فارسی  در رابطه با سخت افزار کامپیوتر و تجهیزات آن در ۴۳ صفحه - مقاله روانشناسی اجتماعی با ترجمه فارسی بسیار جدید ۲۰ص- مقاله مکانیک خاک ( زیست محیطی ) با ترجمه فارسی - مقاله انگلیسی مخابرات با ترجمه فارسی - مقاله زبان انگلیسی حسابداری - بازرگانی  با ترجمه فارسی ۵۰ صفحه - مقاله روانشناسی و اجتماعی با ترجمه فارسی - غزلیات حافظ با ترجمه انگلیسی - مقالات انگلیسی در رابطه با ایمنی و کار با ترجمه فارسی - مقاله ورزشی بدنسازی با ترجمه فارسی - مقاله دکتری عمومی داخلی با ترجمه فارسی - استفاده از تکنولوژی در هدفهای تجارتی با ترجمه فارسی در ۵۰ صفحه  -  درمان توسط بازی و تفریح با ترجمه فارسی ۱۰ ص - آتشفشان با ترجمه فارسی ۱۰ ص - حافظه رم در ۱۰ ص - مقاله انگلیسی کامپوزیت استاندارد ضربه دی 256-ارتقاء سیستم و مدیریت نگهداری با ترجمه فارسی ۱۵ ص ( رشته صنایع و مدیریت ) - واکنش زنجیره ای پلی مراز با ترجمه فارسی ۲۵ ص - حمل و نقل و اثر آلودگی آن بر محیط ۱۶ ص ( عمران و شهرسازی ) - طرح ریزی واحدهای صنعتی ۱۸ ص - مقاله انگلیسی معماری اهرام بزرگ مصر ۶ ص - زبان تخصصی رشته مدیریت ( هیات مدیره ) ۶ ص - نوآوری و خلاقیت در مناطق شهری ۳۵ ص با ترجمه فارسی - اوسیلاتورها در ۴۵ ص با ترجمه فارسی - مقاله انگلیسی درباره گیاهان دارویی به همراه ترجمه فارسی در ۴۰ ص - استاندارد کپسولهای آتش نشانی دستی در هواپیما با ترجمه فارسی در ۶۰ صفحه - مقاله لاتین  در مورد لیفتراک با ترجمه فارسی در  ۱۶ صفحه - مقاله انگلیسی با عنوان سهام الکترونیک با ترجمه فارسی در ۳۰ صفحه -مقاله انگلیسی با عنوان نقش جدید علم در شاخصهای محیطی توسعه با ترجمه فارسی در ۳۵ صفحه - مقاله انگیسی کامل دیدگاه مدیریت تکنولوژی در مشارکت بر صنایع اتومبیل  هند با ترجمه فارسی در ۱۳۰ صفحه اصل مقاله مرتبط به سایت معروف الزایور است - تحلیل تاریخی از هدایت فن آوری آنیلین با ترجمه فارسی ۳۰ صفحه - شکل گیری شیشه توسط انتقال درجه با ترجمه فارسی در ۱۲۰ صفحه ( متالوژی نوین آمریکا) - گستردگی زیر زمینی با ترجمه فارسی در ۱۴ صفحه - ۲۰ صفحه مطلب انگلیسی با ترجمه فارسی در رابطه با زبان سی شارپ #c - نانوتکنولوژی و مخاطرات در ۱۴ صفحه با ترجمه فارسی - تجارت الکترونیک ۲۰ ص با ترجمه فارسی - شبکه اینترنت ۲۰ ص - برنامه ریزی منابع سازمانی ( رشته مدیریت ) با ترجمه فارسی در ۲۵ صفحه - شبکه کامپیوتری در ۳۲ صفحه با ترجمه فارسی - اینترنت ۱۵ صفحه با ترجمه فارسی - زبان تخصصی رشته مدیریت با ترجمه فارسی در ۸ صفحه - در مورد شبکه های بی سیم و مسیر یابی ادهوک رشته کامپیوتر ad hoc  متن با ترجمه فارسی در 62 صفحه - انجماد سریع با روش فرا صوت متن انگلیسی با ترجمه از سایت الزایور ۲۷ ص - عدم اطمینان راهکاری جهت ایجاد فرصت برای انتقال دانش مناسب برای رشته مدیریت با ترجمه فارسی ۱۷ صفحه - هزینه یابی بر اساس فعالیت مبتنی بر زمان TDABC با ترجمه فارسی در 40 صفحه - ترجمه جدید تکنیک های پیشرفته بصری کامپیوتری بر پایه تصاویر ورزشی مناسب برای رشته های کامپیوتر و گرافیک و انیمشین در 28 صفحه - اقتصاد کشاورزی با ترجمه فارسی 9 صفحه - تکنولوژی بتن با ترجمه فارسی مناسب رشته عمران 8 صفحه - اصول طراحی با ترجمه فارسی شبکه 8 صفحه - مدیریت منابع سازمانی متن لاتین با ترجمه فارسی در 25 صفحه - روش اصلاح شده زنجیره کاذب برای تولید با بافتی ساده با ترجمه فارسی ۲۰ صفحه - برش ضربدری با ترجمه فارسی در ۱۱۲ صفحه - تکنولوژی نوین در مهندسی متالوژی با عنوان شکل گیری شیشه توسط انتقال درجه در ۵۰ صفحه و هرآنچه شما بخواهید ....!!!


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط فهرست سایت پایان نامه پروژه تحقیق مقاله در و ساعت 22:21 |